Nova Epigramova pridobitev

Posodobljen vozni park v novi preobleki – Epigram, tovarna reklam.